Tình trạng khan hiếm đất nghĩa trang tại các thành phố lớn

Hiện nay tình trạng khan hiếm đất nghĩa trang tại Việt Nam đang ngày càng trở nên đáng lo ngại. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đô thị và thu hẹp diện tích đất dành cho nghĩa trang, giá cả cũng tăng cao, gây nhiều khó khăn cho những người tìm kiếm một nơi an nghỉ cuối cùng cho người thân của mình.

Liên hệ