Người sáng lập

TAN SRI KONG HON KONG

(NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH)

Tan Sri Kong Hon Kong (丹斯里 鄺 漢光 *), là người sáng lập của Nirvana và là Chủ Tịch Điều Hành từ tháng 10 năm 1990. Ông được bổ nhiệm làm Giám Đốc Điều Hành và Tổng Giám Đốc Điều Hành vào tháng 2 năm 2009. Là người sáng lập nên Tập đoàn, Tan Sri Kong là động lực thúc đẩy sự phát triển, tăng trưởng và mở rộng của Tập đoàn, đồng thời ông là người chịu trách nhiệm chính trong việc hoạch định các chiến lược phát triển tổng thể và kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn. Tan Sri Kong là cố vấn danh dự của một số tổ chức ở Malaysia, bao gồm cả Hiệp Hội Người Hoa Tại Malaysia. Tan Sri Kong là chủ tịch danh dự của Quỹ Từ Thiện NV Foundation từ tháng 7 năm 2007.  

THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Năm 1999: Nhận giải thưởng Darjah Indera Mahkota Pahang (DIMP).

Năm 2009: Được trao giải trong Top 10 hình mẫu doanh nhân Trung Quốc có ảnh hưởng nhất thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh về tinh thần doanh nhân của Trung Quốc lần thứ 4 năm 2009

Năm 2014: Nhận “Giải thưởng Thành tựu Trọn đời” trong “Giải thưởng Doanh nhân Vàng lần thứ nhất”.

Năm 2015: Nhận giải Darjah Kebesaran Panglima Setia Mahkota (PSM).

Năm 2016: Là Người giàu thứ 34 ở Malaysia trong bảng xếp hạng năm 2016 của Forbes.

Năm 2016: Những câu chuyện thành công của Tan Sri Kong được đưa vào trong Sách kỷ lục Malaysia.

Năm 2017: Là Người giàu thứ 24 tại Malaysia trong bảng xếp hạng năm 2017 của Forbes.

Năm 2017: Được Forbes trao giải “Người thay đổi cuộc chơi toàn cầu” năm 2017.

Năm 2017: Nhận “Giải thưởng Thành tựu Trọn đời” của Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Trung Quốc Thế giới, năm 2017 cho Lĩnh vực Dịch Vụ Tang Lễ. 

Năm 2017: Nhận “Giải thưởng Doanh nhân Châu Á” trong Top 10 của Giải thưởng Châu Á  

“Chúng tôi tự hào về sự Chính Trực, Chuyên Nghiệp và Tận Tâm trong Kinh Doanh vì đây là những yếu tố tạo nên các giá trị cốt lõi của Nirvana Asisa. Tự hào với những thành tựu đạt được trong suốt hơn 20 năm kinh nghiệm chúng tôi thấm nhuần mô hình kinh doanh mang tính hệ thống và được định hướng tốt, được đảm nhiệm bởi một đội ngũ ưu tú. Sự nhạy bén của tập thể và những hiểu biết sâu sắc mà chúng tôi có đã chuyển thành thế mạnh giúp chúng tôi trường tồn và dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh của mình.” 

Liên hệ