Shuukatsu là gì?

Shuukatsu
/ Dịch bởi Colin Kuan

“Shuukatsu” là thuật ngữ Nhật Bản đang trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Từ này có nguồn gốc từ tình trạng già hóa dân số, đặc biệt ở Nhật Bản. Theo Báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới năm 2019 của Liên hợp quốc, số lượng người cao tuổi đang tăng lên hàng năm và tỷ lệ tăng trưởng của nhóm 65 tuổi trở lên đã vượt qua tốc độ tăng của nhóm trẻ lần đầu tiên trong lịch sử. Những người lớn tuổi ở Nhật Bản sống một mình và không có bất kỳ thành viên nào trong gia đình ở bên cạnh khi họ qua đời, dẫn đến sự gia tăng về tỷ lệ sinh thấp và dân số già. Do đó, “Shuukatsu” là hành động lên kế hoạch cho sự ra đi của một người, giúp giảm bớt lo lắng và tuân thủ theo nguyên tắc “không làm phiền người khác”. Ý nghĩa của nó là mỗi người sẽ tổ chức hậu sự của riêng mình, giữ được phẩm cách cao trọng và sống những ngày còn lại một cách trọn vẹn và không hối tiếc.

"Shuukatsu" là hành động lên kế hoạch cho sự ra đi của một người, nhằm giảm bớt lo lắng và tuân thủ theo nguyên tắc "không làm phiền người khác"
“Shuukatsu” là lên kế hoạch cho sự ra đi, nhằm giảm bớt lo lắng và tuân theo nguyên tắc “không làm phiền người khác”

“Shuukatsu” không chỉ giúp chuẩn bị cho sự ra đi của một người mà còn giảm bớt gánh nặng tài chính của gia đình và giáo dục thế hệ tiếp theo về khái niệm lập kế hoạch cuộc sống. Nó đòi hỏi mỗi người tích cực chuẩn bị cho cuộc hành trình cuối cùng này với thái độ vui vẻ và tích cực. Điều này sẽ giúp mỗi người nhìn nhận lại cuộc hành trình của cuộc đời và lập kế hoạch cho tương lai của mình.

Tóm lại, “Shuukatsu” là hành động lên kế hoạch cho sự ra đi của một người, nhằm giảm bớt lo lắng và tuân thủ theo nguyên tắc “không làm phiền người khác”. Nó mang lại lợi ích cho người chuẩn bị cũng như cho gia đình của họ, giúp mỗi người sống một cuộc đời trọn vẹn và không hối tiếc.

Nguồn:

  1. https://www.un.org/zh/global-issues/ageing
  2. https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/202102/202102_09_ch.html
  3. https://www.lifetimes.cn/article/42nZsOzgsRX
Liên hệ