Ai là người nên lập kế hoạch trước cho tương lai?

Có rất nhiều người ở độ tuổi 20 và 30 đã bắt đầu suy nghĩ về việc lập kế hoạch cho tương lai của bản thân và gia đình, trong khi một số người ở độ tuổi 40 và 50 vẫn nghĩ rằng còn quá sớm để lo lắng về điều đó. Tuy nhiên, đa số đều cho rằng những người ở độ tuổi trung niên nên tính đến việc lập kế hoạch trước vì họ đã gần đến độ tuổi “gần đất xa trời”. Vậy thì câu trả lời là ai đúng và ai sai?

Thực tế, quan điểm của mỗi người không đúng hoặc sai. Theo nhân khẩu học, độ tuổi không phải là yếu tố quan trọng trong việc quyết định liệu có nên lập kế hoạch trước hay không (ngoại trừ trường hợp những người còn quá trẻ chưa có thu nhập ổn định). Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, có thể đặt câu hỏi: ai nên lập gia đình? Câu trả lời đơn giản là người đã sẵn sàng chuẩn bị kỹ lưỡng. Tương tự, câu trả lời cũng áp dụng cho việc xem xét ai nên lập kế hoạch trước.

Bất cứ ai cũng có thể lập kế hoạch trước cho tương lai

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của mỗi cá nhân khi suy nghĩ về việc lập kế hoạch trước, bao gồm kinh nghiệm cá nhân, tình hình tài chính, nhận thức về tính cần thiết và sự quan tâm đến phúc lợi của gia đình. Tuy nhiên, điểm chung của những người lập kế hoạch trước là sự chuẩn bị cho tương lai. Nếu tài chính ổn định và bạn cảm thấy sẵn sàng về mặt tinh thần để xem xét ý tưởng, lập kế hoạch trước là điều nên làm.

Liên hệ